Typy podłączeń w grzejnikach Terma - objaśnienie symboli

TABELA PODŁĄCZEŃ TERMA - GRZEJNIKI C.O.

W poniższej tabeli wyszczególnione i scharakteryzowane zostały typy podłączeń w grzejnikach wodnych i wodno-elektrycznych TERMA. W ostatniej kolumnie podpowiadamy możliwości konfigurowania grzejników o wskazanych typach podłączeń z dopasowanymi zestawami zaworowymi. 

 

* Możliwość instalacji grzałki w pierwszej kolejności uzależniona jest od kontrukcji grzejnika. Informacje znajdują się w opisie poszczególnych modeli grzejników.

** W zależności od instalacji centralnego ogrzewania koniecznie może być zastosowanie wersji prawej lub lewej zaworu. Przed zakupem należy zapoznać się z informacjami produktowymi, aby dostosować armaturę do instalacji c.o. (należy uwzględnić miejsce wyprowadzenia i powrotu czynnika grzewczego).

TYP PODŁĄCZENIA 
OPIS PODŁĄCZENIA 
MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA
GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ?*
PASUJĄCE ZESTAWY ZAWOROWE TERMA
(WYBRANE MODELE)**
a
 dolne skrajne  TAK zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki przez zawór
1
dolne środkowe (50 mm) NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty
f
dolne środkowe (50 mm) z określonym kierunkiem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego  TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
2
 dolne środkowe (50 mm) z możliwością zainstalowania grzałki w lewym kolektorze  TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
h
 dolne środkowe (50 mm) z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z możliwością zainstalowania grzałki w lewym kolektorze  TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
3
dolne środkowe (50 mm) z możliwością zainstalowania grzałki w prawym kolektorze   TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
g
dolne środkowe (50 mm) z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z możliwością zainstalowania grzałki w prawym kolektorze  TAK  Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
4‌
dolne środkowe (50 mm) z możliwością zainstalowania grzałki w prawym lub w lewym kolektorze ‌ ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌D
dolne środkowe (50 mm) z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z możliwością zainstalowania grzałki w prawym lub w lewym kolektorze ‌‌ T‌AK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
e
boczne prawe skrajne NIE Zestaw regulacyjny kątowy
b
boczne prawe skrajne, z możliwością zainstalowania grzałki w lewym kolektorze TAK Zestaw regulacyjny kątowy
G
boczne p‌rawe o rozstawie 500 mm N‌IE Zestaw regulacyjny kątowy
H
b‌oczne p‌rawe o rozstawie 500 mm, z możliwością zainstalowania grzałki w lewym kolektorze TAK Zestaw regulacyjny kątowy
u
boczne l‌ewe skrajne ‌NIE Zestaw regulacyjny kątowy
s
boczne lewe skrajne, z możliwością zainstalowania grzałki w prawym kolektorze T‌AK Zestaw regulacyjny kątowy
‌E
b‌oczne lewe o rozstawie 500 mm‌ ‌NIE Zestaw regulacyjny kątowy
‌F
b‌oczne lewe o rozstawie 500 mm, z możliwością zainstalowania grzałki w prawym kolektorze‌ ‌TAK Zestaw regulacyjny kątowy
r
d‌olne lewe skrajne, jeden otwór, wymaga użycia zaworu z rurką zanurzeniową ‌NIE ‌Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową
q
d‌olne prawe skrajne, jeden otwór, wymaga użycia zaworu z rurką zanurzeniową‌ ‌NIE ‌Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową
6
d‌olne lewe skrajne 50 mm  ‌NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
n
d‌olne lewe skrajne 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego‌ ‌NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
P
‌d‌olne lewe skrajne 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z możliwością zainstalowania grzałki poziomo po prawej stronie ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
5
‌d‌olne prawe skrajne 50 mm ‌NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌m
d‌olne prawe skrajne 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego‌ ‌NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
Q
‌d‌olne prawe skrajne 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z możliwością zainstalowania grzałki poziomo po lewej stronie ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌o

d‌olne prawe skrajne 50 mm z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z możliwością zainstalowania grzałki w lewym kolektorze‌‌

‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌p
d‌olne lewe skrajne 50 mm z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z możliwością zainstalowania grzałki w prawym kolektorze‌‌‌ ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌(
d‌olne prawe skrajne 50 mm, z możliwością zainstalowania grzałki w lewym kolektorze‌‌‌ ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌)
d‌olne lewe skrajne 50 mm, z możliwością zainstalowania grzałki w prawym kolektorze‌‌‌ ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌i
‌d‌olne lewe skrajne 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z wkładką termostatyczną po lewej stronie‌ ‌NIE Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌S
‌‌d‌olne lewe skrajne 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z wkładką termostatyczną po lewej stronie‌, z możliwością zainstalowania grzałki elektrycznej poziomo po prawej stronie T‌AK Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌j
‌d‌olne prawe skrajne 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z wkładką termostatyczną po prawej stronie‌‌ N‌IE Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌R
‌‌‌d‌olne prawe skrajne 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z wkładką termostatyczną po prawej stronie‌, z możliwością zainstalowania grzałki elektrycznej poziomo po lewej stronie ‌TAK Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌k
‌d‌olne środkowe 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z wkładką termostatyczną po lewej stronie‌‌ ‌NIE Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌l
‌‌d‌olne środkowe 50 mm, z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, z wkładką termostatyczną po prawej stronie‌ N‌IE Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌I
d‌olne prawe skrajne, jeden otwór, wymaga użycia zaworu z rurką zanurzeniową‌; w lewym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE ‌n/a ‌Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową
‌J
d‌olne lewe skrajne, jeden otwór, wymaga użycia zaworu z rurką zanurzeniową‌; w prawym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌ n‌/a ‌Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową
0‌
boczne lewe skrajne, w prawym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌ n‌/a Zestaw regulacyjny kątowy
-
boczne prawe skrajne, w lewym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌ ‌n/a Zestaw regulacyjny kątowy
8‌
b‌oczne lewe o rozstawie 500 mm, w prawym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌‌ ‌n/a Zestaw regulacyjny kątowy
‌9
‌b‌oczne prawe o rozstawie 500 mm, w lewym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌ ‌n/a Zestaw regulacyjny kątowy
‌]
 dolne środkowe (50 mm) z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, w prawym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌‌‌ n‌/a ‌zawory w komplecie z grzejnikiem
‌[
dolne środkowe (50 mm) z określonym otworem zasilenia i powrotu czynnika grzewczego, w lewym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌‌‌ ‌n/a ‌zawory w komplecie z grzejnikiem‌
‌c
b‌oczne dolne ‌NIE Zestaw regulacyjny kątowy
‌d
z‌asilenie czynnikiem grzewczym boczne górne lewe lub prawe, powrót czynnika grzewczego boczne dolne prawe ‌NIE Zestaw regulacyjny kątowy
‌t
z‌asilenie czynnikiem grzewczym boczne górne lewe lub prawe, powrót czynnika grzewczego boczne dolne lewe‌ N‌IE Zestaw regulacyjny kątowy
‌C
boczne skrajne obustronne ‌TAK Zestaw regulacyjny kątowy
‌B
‌dolne skrajne (możliwość obrotu grzejnika o 180°) ‌TAK w‌ zależności od rozstawu podłączeń 
‌7
zasilenie czynnikiem grzewczym dolne skrajne lewe lub prawe, powrót czynnika grzewczego dolny środkowy, możłiwość instalacji grzałki elektrycznej po prawej lub lewej stronie (przeciwlegle do zasilenia czynnikiem grzewczym) ‌TAK Zestaw regulacyjny kątowy

 

 

TABELA PODŁĄCZEŃ TERMA - GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

W poniższej tabeli przedstawione zostały typy podłączen stosowane w przypadku grzejników elektrycznych napełnionych czynnikiem grzewczym bądź w tzw. suchych grzejnikach z przewodem grzewczym.

 

TYP PODŁĄCZENIA   UMIEJSCOWIENIE GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ
 x
grzałka w lewym kolektorze
 w
grzałka w prawym kolektorze
grzałka umiejscowiona centralnie, położenie dolne środkowe 
 T
grzałka po lewej stronie, położenie boczne lewe dolne 
 U
grzałka po prawej stronie, położenie boczne prawe dolne  
   
2021-09-14, 15:47 - Magdalena Jagielska