Typy podłączeń w grzejnikach Terma - objaśnienie symboli