Grzejnik elektryczny to najprościej rzecz ujmując grzejnik przystosowany do pracy poza instalacją centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła jest w nim grzałka elektryczna zanurzona w czynniku grzewczym albo przewód grzewczy umieszczony wewnątrz grzejnika.

 

Grzejnik elektryczny z czynnikiem grzewczym i grzałką

Grzałka jest przeważnie zainstalowana w jednym z kolektorów. Ogrzewa ona czynnik grzewczy powodując jego cyrkulację w grzejniku (ogrzana ciecz unosi się ku górze dzięki zjawisku konwekcji, przemieszcza się wewnątrz rurek, zaś po schłodzeniu powraca przeciwległym kolektorem, aby po podgrzaniu ponownie unieść się w górę).

W grzejniku elektrycznym o typowej konstrukcji zasadniczo najcieplejszą częścią jest kolektor, w którym umieszczono grzałkę oraz górne rurki. Trzeba jednak pamiętać, że przy niskich nastawach temperatury najwyższa rurka pozostanie chłodna ze względu na poduszkę powietrzną wymaganą przy tego rodzaju grzejnikach.  Równiez dwie najniższe rurki pozostaną chłodne ze względu na konstrukcję elementu grzejnego (nie wpływa to jednak na moc urządzenia - grzejnik z grzałką o określonej mocy wyemituje do pomieszczenia całą energię dostarczoną i przetworzoną przez grzałkę.

Grzałka można również pracować w grzejniku przyłączonym do sieci c.o. To bardzo praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ grzejnik tak wyposażony (wodno-elektryczny) może działać wówczas, gdy instalacja c.o. jest wyłączona. Włączenie pojedynczej grzałki w celu dogrzania łazienki albo wysuszenia ręczników czy ubrań jest często znacznie tańsze, niż uruchomienie całej  instalacji c.o.

Grzejnik elektryczny


 

W grzejniku c.o. (posiadajacym odpowiednie otwory przyłączeniowe) grzałkę można wkręcić bezpośrednio w kolektor, albo poprzez specjalny zawor (lub trójnik). W pierwszym przypadku dwie dolne rurki pozostaną chłodniejsze, analogicznie do grzejnika elektrycznego pracującego poza instalacją c.o. W drugim przypadku, przy grzałce podłączonej poprzez trójnik lub zawór, również najniższe rurki grzejnika będą ciepłe (choć nie tak gorące, jak w górnej części grzejnika).


Dostępne grzejniki elektryczne z czynniekm grzewczym

 

 

 

Grzejnik elektryczny z przewodem grzewczym

Przewód grzewczy, w przeciwieństwie do grzałek, nie wymaga stosowania czynnika grzewczego. Jednak trudno zainstalować go w grzejnikach drabinkowych i stosuje się go tylko w wybranych modelach grzejników, głównie wykonanych z pojedynczej giętej rury.

 

Dostępne grzejniki z przewodem grzewczym

 

 

UWAGA! Nie wszystkie typy podłączeń umożliwiają zainstalowanie grzałki w grzejnikach wodnych. Ponadto elementy grzałek o większej mocy mogą okazać się za długie do instalacji w grzejnikach o krótkich kolektorach.

Szczegółowe schematy wszystkich podłączeń grzejników są dostępne tutaj. Podłączenia, które są z definicji przeznaczone do pracy z grzałką elektryczną, zawierają na schemacie ikonę grzałki. Oto ich lista: 51, 58, GL, GP, L7, L8, LG, P1, P2, PG, S1, S8, V2, V7, Y1, Y2, Y7, Y8, Z1, Z8, ZS.

 

 

 

 

W przypadku innych podłączeń należy skonsultować się z naszym Zespołem Rozwoju Sprzedaży.

2015-07-22, 11:30 - Grzegorz